\\ - \\ \\

HG13 Fairtex .

HG13  . 2013 .
. . , . HG13 – . , , .    .
:
· -
·
· -
· -
· M,L
· :  ,  
 
9100 .
1
: 9100 .